Ubezpieczenie ochrony prawnej

miniatura_mlotek

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej to ubezpieczenie chroniące przed ryzykiem prowadzenia sporów prawnych i ponoszeniem kosztów z nimi związanych.Ubezpieczyciel za pomocą regularnych składek zbieranych od klientów gwarantuje
im refundację m.in. kosztów sądowych, kosztów usług adwokatów i radców prawnych, kosztów postępowania egzekucyjnego, poręczenia majątkowego czy też kosztów strony przeciwnej w razie przegrania procesu.Spory klientów prowadzone są wyłącznie przez odpowiednie, specjalizujące się w danej dziedzinie podmioty, dysponujące odpowiednimi uprawnieniami, tj. adwokatów lub radców prawnych.

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy problemów prawnych wyszczególnionych w polisie. Polisa zakłada ubezpieczenie od konkretnych rodzajów spraw np. ochrona przy dochodzeniu odszkodowań cywilnoprawnych, ochrona w zakresie prawa karnego – obrona w postępowaniu karnym lub wykroczeniowym, czy też ochrona w zakresie prawa pracy.

Kancelaria adwokacka współpracuje z firmą Concordia s.a. w ramach powyższego ubezpieczenia. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie:
www.ochronaprawna.com

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

top