slider1

Pereat mundur, fiat iustitia!

Niech zginie świat, byleby się stało zadość sprawiedliwości (św. Augustyn)

slider2

Dic, duc, fac fer!

Mów (prawdę), sprawuj urząd (sumiennie), spełniaj (swoje obowiązki) i znoś (co los zsyła)

slider2

Vident consules, ne quid detrimenti res publica capiat

Niechaj konsulowie baczą, aby państwo nie ponosiło jakiegoś uszczerbku

slider1

Rem tene, verba seqventur

Trzymaj się sensu rzeczy a słowa się znajdą

slider1

Consensus facit nuptias (matrimonium)

Do zawarcia małżeństwa potrzebna jest zgoda


Kancelarie prawnicze Tomasz Wilk

Korzystanie z usług prawnych jest w dzisiejszych czasach nieodzownym problemem każdego obywatela. Immanentnie zmieniające się prawo, dynamika zmian w życiu społecznym powodują, że przeciętny człowiek jest narażony na szereg zagrożeń związanych z nieznajomością prawa. Przeważnie jest tak, że nasze działania, które nie zostały należycie zaplanowane i sprawdzone pod kątem zgodności z przepisami wywołują szereg konsekwencji w naszym życiu np.: rodzą konieczność zapłacenia podatku, zwrotu długu, o którym nie wiedzieliśmy, utratę prawa własności lub przedawnienie należności względem dłużnika, który nie zapłacił za wykonaną usługę, towar, dzieło etc. Takie okoliczności wymagają od nas uzupełnienia naszej wiedzy prawnej o informacje, które wśród ogromu obowiązujących przepisów rodzą konieczność zaczerpnięcia wiedzy fachowca. Poza koniecznością uzyskania informacji niejednokrotnie może się zdarzyć, że będziemy musieli powierzyć nasze problemy kompetentnej osobie jak prawnik, adwokat, która przeprowadzając stosowne postępowanie (np. windykacja) przed sądem doprowadzi do szczęśliwego załatwienia tych spraw. W takich sytuacjach, jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, o której mowa wyżej, to dobrze trafiłeś. Moje kancelarie adwokackie zapewnią Ci należytą obsługę i doradzą jak odnaleźć się okolicznościach prawnych Twojego przypadku. Być może nie zawsze będą to zadowalające informacje, ale najważniejsze, że będą szczere, zgodne z wiedzą prawniczą i profesjonalizmem zawodowego pełnomocnika jakim jest adwokat. Tutaj znajdziesz niezbędne dane, które umożliwią kontakt z kancelarią adwokacką oraz zakres usług świadczonych przez niniejszą firmę.

kancelarie adwokackie Bydgoszcz
top