Cennik

 

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW:

 • 2000 zł netto miesięcznie
  obejmuje 2 wizyty u klienta na terenie Bydgoszczy (lub klienta w kancelarii) po 2 godziny w tygodniu lub do 5 opinii prawnych w tygodniu. W przypadku windykacji należności i innych spraw związanych z wniesieniem pozwu dodatkowe wynagrodzenie według stawki od wartości przedmiotu sporu (obejmuje postępowanie pierwszo – instancyjne):
  do 500 zł – 60 zł;
  powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;
  powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;
  powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł;
  powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;
  powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;
  powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.;
  wynagrodzenie (wytłuszczonym drukiem) w przypadku wygrania sprawy jest zwracane przez przeciwnika procesowego klientowi
 • 4000 zł netto miesięcznie
  obejmuje 2 wizyty u klienta na terenie Bydgoszczy (lub klienta w kancelarii) po 4 godziny w tygodniu lub do 10 opinii prawnych w tygodniu. W przypadku windykacji należności i innych spraw związanych z wniesieniem pozwu dodatkowe wynagrodzenie według stawki od wartości przedmiotu sporu (obejmuje postępowanie pierwszo – instancyjne):
  do 500 zł – 60 zł;
  powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;
  powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;
  powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł;
  powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;
  powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;
  powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.;
  wynagrodzenie (wytłuszczonym drukiem) w przypadku prawomocnego wygrania sprawy jest zwracane przez przeciwnika procesowego klientowi.
SPRAWY KARNE Stawka netto w zł
W sprawach objętych dochodzeniem 1080
W sprawach objętych śledztwem 1080
PRZED SĄDEM REJONOWYM
W post. w spr. o wykroczenia 1080
W post zwyczajnym 2520
W post. szczególnym 2160
PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM JAKO I INSTANCJI 3600
PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM JAKO SĄDEM II INSTANCJI 2520
PRZED SĄDEM APELACYNYM I NAJWYŻSZYM 3600

porada prawna

100 – 200 zł netto
Obok przedstawione zostały orientacyjne ceny usług świadczonych przez Kancelarię, które każdorazowo są uzgadniane z klientem. Wycena musi uwzględniać nakład pracy adwokata i zależna jest od rodzaju i zawiłości sprawy. Odnośnie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców na wycenę ma wpływ między innymi charakter świadczonej pomocy prawnej, dziedziny prawa, która wymaga interpretacji oraz okoliczności związane z prowadzeniem postępowania (również za granicą). Powoduje to, że przedstawiona obok tabela nie może stanowić oferty w rozumieniu Art. 66. i nast. Kodeksu cywilnego.Poza powyższym pozostałe wynagrodzenie za świadczone usługi określane jest w oparciu o  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCIz dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
top